kolik to stojí

cena nesmí být překážkou pro oboustrannou spokojenost

    • Cena je závislá na dohodnutém rozsahu služeb.
    • Fotografie kozí farmy nebo interiéru je něco jiného než příprava fotografií na velkoformátový tisk.
    • Na první schůzce si dohodneme rozsah prací i termíny dodání.
    • Nedílnou součástí první schůzky je i orientační kalkulace ceny. 

dolomity